Fauna a jiné zvířectvo 

Zvířata kolem nás jsou živý svět oplývající inteligencí a krásou, kdy na tyto fakta často zapomínáme...!!!